pl  | en  

Firma INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o. nie zatrudnia osób niepełnoletnich.

Żadna osoba zatrudniona w firmie INTROL PRO-ZAP nie jest dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, niesprawność fizyczną, religię, rasę, czy przekonania.

W zakładzie INTROL PRO-ZAP wszelkie formy nadużycia fizycznego, mobbingu i innych nadużyć są zabronione i surowo karane.

INTROL PRO-ZAP gwarantuje swoim pracownikom równość szans i rozwoju zawodowego.

Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników INTROL PRO-ZAP odpowiada zakresowi obowiązków na danym stanowisku i osiągnięciom pracownika.

INTROL PRO-ZAP zapewnia swoim pracownikom pracę z zachowaniem podstawowych zasad BHP.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zakład Projektowania Technologii i Automatyki
PRO-ZAP Sp. z o.o.
ul. Grabowska 47a
63-400 Ostrów Wlkp.

tel. +48 (62) 73 74 150
fax +48 (62) 73 74 151
e-mail: office@pro-zap.pl