pl  | en  

INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o. współpracuje z wieloma dostawcami komponentów automatyki, nie ograniczając się wyłącznie do zakupów, a wspólnie poszukując optymalnych rozwiązań dla swoich klientów.

Do najważniejszych firm współpracujących z nami możemy zaliczyć:

Oprócz naszych dostawców, naszymi naturalnymi partnerami są firmy wchodzące w skład GRUPY INTROL.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zakład Projektowania Technologii i Automatyki
PRO-ZAP Sp. z o.o.
ul. Grabowska 47a
63-400 Ostrów Wlkp.

tel. +48 (62) 73 74 150
fax +48 (62) 73 74 151
e-mail: office@pro-zap.pl