pl  | en  

        

 

Grupa Kapitałowa Introl (dalej: Grupa Introl) jest inżynierskim holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania dla wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i motoryzacji. W sferze działalności biznesowej, Grupie Introl zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. Dlatego właśnie powstał Kodeks etyki biznesu Grupy Kapitałowej Introl (dalej: Kodeks), który podkreśla najważniejsze wartości przyświecające organizacji podczas codziennej działalności. Regulacja wewnętrzna ma pomóc w zrozumieniu, jak należy podejmować bieżące decyzje biznesowe w sposób prawidłowy i nieposzlakowany. Kodeks stanowi zatem wewnątrzgrupową regulację zasadniczą, która ma najwyższą moc prawną w systemie regulacyjnym obowiązującym w Grupie Introl. Podstawowym źródłem oraz bazą Kodeksu są zasady i normy etyczne, które odzwierciedlają reguły moralne pożądane, dobre, słuszne oraz istotne dla Grupy Introl. Jako złożona organizacja stawiamy sobie wysokie cele oraz zmierzamy do tego, aby sprostać nałożonym wymaganiom we wszystkich sferach działalności.

 

System Compliance składa się między innymi z następujących procedur: